CENNÍK SLUŽIEB OD 01.06.2020

MAX PRO

Includes experiential care, haircut, shaving (Hot Towel), eyebrows contouring, ear hair singeing, hair wash, scalp massage, drying, styling, and a glass of whiskey.

90-120 min.

FULLEX

Includes haircut, shaving (Hot Towel), eyebrows contouring, ear hair singeing, hair wash, scalp massage, drying, and styling.

60-90 min.

COMBO CARE

Includes haircut, beard trim, eyebrows contouring, ear hair singeing, hair wash, scalp massage, drying, and styling.

45-55 min.

HAIRCUT

Includes haircut, eyebrows contouring, ear hair singeing, hair wash, scalp massage, drying, and styling.

35-50 min.

CLIPPER CUT ALL OVER

Includes clipper cut, eyebrows contouring, ear hair singeing, hair wash, scalp massage, and drying.

20-30 min.

BOY'S CUT

Includes boy’s cut, drying, and styling.

20-30 min. (Under 10s)

HEAD SHAVE

Includes shaving with a razor, washing, and final balm care.

30-40 min.

TRADITIONAL HOT TOWEL SHAVE

Includes shaving (Hot Towel) and final balm care.

30-40 min.

BEARD TRIM

Includes full beard styling, washing, and final balm care.

20-30 min.

GENTLEMANS WORLD OPATRENIA PROTI COVID-19

• Pred každou službou dôkladne dezinfikujeme všetky nástroje barbera, kreslo, umývadlo a pracovnú dosku.
• Dezinfikujeme po dobu 10 až 15 min. tak, aby dezinfekcia správne účinkovala.
• Každých 60 min. vetráme a dezinfikujeme všetky povrchy a spoločné priestory.
• Používame certifikované dezinfekcie, aby sme zabezpečili maximálny účinok.
• Bezplatné poskytujeme zákazníkovi jednorazove rúško.