BRATISLAVA

Prievoz District: Hraničná 20/B, 821 05 Bratislava, mobile: +421 944 922 192
City Center: Tatracentrum, Hodžovo námestie 4, 811 06 Bratislava, mobile: +421 944 927 487

Bratislava Prievoz district:

KOŠICE

Address: Pasáž Valentina, Hlavná 96-98, 040 01 Košice, mobile: +421 944 479 237